Literatura

Autorzy i autorki

W archiwum znajdują się profile niemal stu współczesnych polskich, brytyjskich i irlandzkich pisarzy, których utwory zostały wymienione w Bibliografii. Lista twórców podzielona jest na cztery grupy: autorzy polscy mieszkający w Wielkiej Brytanii, autorzy polscy mieszkający w Irlandii, autorzy brytyjscy i autorzy irlandzcy. Każdemu twórcy poświęcona jest strona, gdzie znajduje się jego biogram, zdjęcie, wybrane publikacje itp. Profil konkretnego pisarza można znaleźć, wpisując jego nazwisko w wyszukiwarkę, która znajduje się na pasku menu. Wszystkich prezentowanych tu pisarzy łączy to, że inspiracją dla ich twórczości stały się poakcesyjne migracje Polaków na Wyspy Brytyjskie.