Literatura

Bibliografia

W bibliografii znajdują się książki – opublikowane po 2004 roku – dla których inspiracją stały się poakcesyjne migracje Polaków na Wyspy Brytyjskie. By prezentowana tu lista była jak najbardziej przejrzysta, bibliografia została podzielona na cztery części. Pierwsza sekcja zawiera utwory polskich migrantów, które opisują doświadczenia Polaków w Wielkiej Brytanii. W drugiej części ujęto publikacje Polaków mieszkających w Irlandii. Sekcja trzecia skupia się na twórczości autorów brytyjskich, których fala ostatnich migracji zachęciła do tego, by przyjrzeć się polskiej kulturze i historii. Natomiast w ostatniej grupie znalazły się książki irlandzkich pisarzy traktujące o współczesnych polskich imigrantach.

W każdej z wyżej wymienionych sekcji listę książek poprzedza krótkie wprowadzenie. Głównym celem bibliografii jest dostarczenie materiału dla badających zjawisko migracji naukowców: politologów, socjologów, kulturoznawców czy literaturoznawców. Mamy jednak nadzieję, że lista zachęci również czytelników do sięgnięcia po niektóre z wymienionych tu pozycji.