Teksty krytyczne

MLK Working Papers

Dział MLK Working Papers obejmuje niepublikowane wcześniej prace naukowe. Został on utworzony w celu upowszechnienia wyników badań – tych najnowszych lub istotnych dla obecnego stanu wiedzy – aby umożliwić wymianę wniosków badawczych dotyczących wpływu, jaki poakcesyjne migracje Polaków wywarły na literaturę i kulturę. Publikowane tu treści można wykorzystać jedynie pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego cytowania (dokładnego podania autora i źródła w bibliografii lub przypisie).

Prawa autorskie do materiałów znajdujących się w MLK Working Papers są własnością autorów artykułów. W przypadku wydania tekstu drukiem, autor zobowiązany jest zawiadomić redaktorów archiwum, że artykuł należy usunąć z witryny, bądź też przenieść do innej sekcji. Prace podlegają wstępnej recenzji i zostają odrzucone lub przyjęte do publikacji, ale ich jakość może się różnić, a redaktorzy nie gwarantują, że będą to teksty wyłącznie najwyższej próby. Badacze zainteresowani opublikowaniem swojej pracy w tym dziale proszeni są o kontakt z Joanną Kosmalską.

 

  • Dzięglewski, Mariusz, 
    Doświadczenie migracji i sfery życia społecznego: gospodarka, polityka, media i literatura, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2016. pdf
  • Parker, Michael,
    Nie na swoim miejscu. Obraz migrantów z Europy Wschodniej w powieści Rose Tremain „Droga do domu”, University of Central Lancashire, 2015. pdf