Literatura

autorzy polscy w Wielkiej Brytanii

Paryż rozbudzał wyobraźnię polskich pisarzy emigracyjnych w XIX i XX w. Na początku XXI stulecia rolę tę przejął Londyn; z tą jednak różnicą, że podczas gdy Paryż stanowił dla dawnych emigrantów centrum wszechświata, Londyn można raczej porównać do najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji. Bowiem pisarze migracyjni mieszkają i tworzą w różnych rejonach Wysp Brytyjskich, a w stolicy Anglii i okolicznych miastach spotykają się głównie po to, by wydać swoje teksty i zorganizować wydarzenia literackie. Ta część archiwum przedstawia profile polskich pisarzy migracyjnych, dla których inspiracją do napisania książki okazał się wyjazd do Wielkiej Brytanii.