Zespół redakcyjny

Redaktor: mgr Joanna Kosmalska

Zastępca redaktora: dr Tomasz Dobrogoszcz

Opieka merytoryczna: prof. Jerzy Jarniewicz

Redakcja językowa: mgr Maciej Grabski, Vincent Landy, dr Adam Sumera, mgr Patrycja Wojtania, mgr Katarzyna Wawrzko, Alison Landy

Administrator strony: Grzegorz Zgondek

Projekt strony: Wojciech Mazur, Tomasz Wochna


Rada redakcyjna:

dr Urszula Chowaniec (University College London, UK)

dr Borbala Farago, (St Patrick’s College, Ireland)

prof. Kris Van Heuckelom (KU Leuven, Belgia)

prof. Declan Kiberd (Keough-Naughton Institute for Irish Studies, USA)

dr Dorota Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski)

dr Anna Kronenberg (Uniwersytet Łódzki)

prof. Michael Parker (University of Central Lancashire, UK)

prof. Joanna Rostek (Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy)

prof. Joanna Ślósarska (Uniwersytet Łódzki)

prof. Alan Titley (University College Cork, Irlandia)

prof. Dirk Uffelmann (Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy)


Pomoc w opracowaniu zawartości archiwum: studenci z Instytutu Anglistyki UŁ (wymienieni z imienia i nazwiska pod materiałami, które przygotowali), członkowie Koła Naukowego Open Boat, oraz Mariusz Chałubiński, Isabel Cooke, Danielle Francuz Rose, Bartosz Janowski i Maja Turowska