Literatura

Autorzy brytyjscy

Choć brytyjskie społeczeństwo – ze względu na kolonialną przeszłość i jej następstwa – zdążyło się już przyzwyczaić do napływu migrantów, to przyjazd tak licznej grupy Polaków do Wielkiej Brytanii zaskoczył obywateli tego kraju bardziej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Kwestia ta nie tylko przyciągnęła uwagę mediów, ale też wzbudziła zainteresowanie brytyjskich pisarzy. W rezultacie po 2004 roku ukazało się wiele książek opisujących koleje losu polskich migrantów, którzy przybyli do ich kraju podczas jednej z emigracyjnych fal: tej pierwszej, jaka miała miejsce po drugiej wojnie światowej, drugiej – w latach 80. i ostatniej, kiedy doszło do poszerzenia granic Unii Europejskiej. Stąd w tej części archiwum znajdują się profile brytyjskich pisarzy, dla których niedawne migracje Polaków stały się impulsem do napisania książki.