Literatura

Autorzy i autorki polscy w Irlandii

Wielka Brytania od dawna jest krajem wielokulturowym, więc wpływ poakcesyjnych migracji na lokalne społeczeństwo można metaforycznie porównać do kostki lodu, która została wrzucona do napoju: zwiększyła się objętość płynu w szklance, ale smak pozostał praktycznie ten sam. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Irlandii, gdzie na początku stulecia stosunkowo monoetniczne społeczeństwo przeobraziło się w mozaikę narodów, a napływ migrantów z Polski odegrał istotną rolę w tym procesie. Wydaje się, że Irlandczycy – w większości otwarci i przyjaźni dla nowoprzybyłych – entuzjastycznie przyjęli zmianę, jaka zaszła w ich kraju. Poniższa część archiwum przedstawia polskich autorów, dla których wyjazd do Irlandii stał się inspiracją do opisania swoich doświadczeń.