Teksty krytyczne

Ta część archiwum zawiera prace naukowe, które omawiają wpływ, jaki poakcesyjne migracje Polaków wywarły na literaturę i kulturę. W zakładkach Książki, Artykuły, Wywiady i Recenzje uwzględnione są opracowania, które zostały już opublikowane w formie drukowanej bądź elektronicznej. Natomiast w dziale MLK Working Papers znajdują się materiały wcześniej niepublikowane, a poruszające zagadnienia ważne dla obecnego stanu badań.

Osoby, które byłyby zainteresowane umieszczeniem swojego tekstu w jednym z wyżej wymienionych działów, prosimy o kontakt z Joanną Kosmalską.

 

pict-books

pict-articles

pict-interviews

pict-reviews

pict-working-papers