Zespół redakcyjny

Prof. Jerzy Jarniewicz - Kierownik

Główne obszary jego zainteresowań to współczesna poezja brytyjska i irlandzka, kultura brytyjska i przekład literacki.

Ukończył anglistykę (1982) i filozofię (1984) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat z poezji brytyjskiej obronił w 1990 roku, przedstawiając pracę „The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry”, za którą otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk. W 2003 został doktorem habilitowanym, a trzy lata później – profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1984-85 studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim w Worcester College, a w 1994 przebywał na stypendium naukowym British Council w oksfordzkim New College. W 1999 uzyskał stypendium rządu Stanów Zjednoczonych i wziął udział w Iowa International Writers Programme. W 2006 przebywał jako writer-in-residence w Farmleigh, w Dublinie. Wygłaszał gościnne wykłady na wielu uniwersytetach w Polsce i za granicą, m.in. w Yorku, Preston, Sheffield, Oxfordzie, Cambridge, Londynie, Belfaście, Coleraine, Giessen, Magdeburgu, Sztokholmie, Iowa City, Pradze.

Opublikował dziewięć książek krytycznoliterackich oraz ponad 500 artykułów i recenzji w polskich i zagranicznych pismach naukowych i literackich. Przełożył ponad 20 książek, w tym powieści Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Edmunda White’a, oraz poezję Dereka Walcotta, Craiga Raine’a, Christophera Reida, Simona Armitage’a. Jest autorem jedenastu tomów wierszy. Stale współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Jest członkiem redakcji „Literatury na Świecie” i „Tygla Kultury”, a także rad naukowych pism „Text Matters” (Łódź), „Przekładaniec” (Kraków) oraz „Studies in Literature in English” (Frankfurt).