Zespół redakcyjny

Patrycja Wojtania

Patrycja Wojtania, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością translatoryczną. Obecnie studentka pierwszego roku studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza Boguckiego. Zainteresowania naukowe: przekład ustny, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń symultanicznych, pragmatyka językowa, językoznawstwo kognitywne oraz korpusowe.