Zespół redakcyjny

Dorota Kołodziejczyk

Dorota Kołodziejczyk, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Autorka przekładów książek naukowych dotyczących postkolonializmu. Ostatnio opublikowała: The Journal of Postcolonial Writing, red. (2012) i Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. (2014).