Zespół redakcyjny

Joanna Ślósarska

Joanna Ślósarska, profesor w Katedrze Teorii Literatury UŁ. Zajmuje się związkami etyki i estetyki w dziełach literackich i malarskich oraz szczegółowymi zagadnieniami z pogranicza lingwistyki i poetyki. Stypendystka Rządu Francuskiego (Paryż – Sorbona 1988: badania w dziedzinie literatury porównawczej). Jest także autorką kilku zbiorów poetyckich i redaktorem dwóch serii wydawniczych. Ostatnio opublikowała: Dyskursy o kulturze (1), red. (2009).