Zespół redakcyjny

Dirk Uffelmann

Dirk Uffelmann, profesor na Universytecie w Giessen i członek zespołu badawczego Graduate School for East and Southeast European Studies Universytetów w Monachium i Ratyzbonie. Interesuje się rosyjską, polską, czeską, słowacką, ukraińską i środkowo-azjatycką literaturą, a także filozofią, religią, internetem, męskością i migracjami. Jest współredaktorem pisma Zeitschrift für Slavische Philologie i serii wydawniczych Postcolonial Perspectives on Eastern Europe oraz Polonistik im Kontext. Ostatnio współredagował zbiory Vladimir Sorokin’s Languages (Universitetet i Bergen, 2013) i Digital Mnemonics (Digital Icons, 2014).