Zespół redakcyjny

Urszula Chowaniec

Urszula Chowaniec, wykładowca w University College London w Wielkiej Brytanii. Kierownik projektu eMigrating Landscapes (emigratinglandscapes.org). Wśród jej publikacji znajdują się: Masquerade and Femininity: Polish and Russian Women’s Writing, red. Urszula Chowaniec, Marja Rytkonen i Ursula Phillips (2008), W poszukiwaniu kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej (2007) oraz Melancholic Migrating Bodies: Polish Contemporary Women Writing (2015).