Zespół redakcyjny

Tomasz Dobrogoszcz

Tomasz Dobrogoszcz, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się współczesną literaturą brytyjską, teorią postkolonialną i psychoanalityczną, poststrukturalizmem. Przetłumaczył na polski Miejsca kultury Homi K. Bhabhy i Prowincjonalizacja Europy Dipesha Chakrabarty. Ostatnio opublikował: Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts in Monty Python (2014).