Zespół redakcyjny

Adam Sumera

Adam Sumera jest starszym wykładowcą w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego wybrane publikacje to monografia Muriel Spark’s Novels (Wyd. UŁ, 1996), „Ian McEwan’s The Innocent: The Novel and the Movie” w: Anglistik: International Journal of English Studies, 21.2, 2010, „Monty Python’s Fliegender Zirkus: The Unique German Show,” w: Tomasz Dobrogoszcz (red.), Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts in Monty Python (Lanham: Rowman and Littlefield, 2014). Tłumaczy także książki z angielskiego i niemieckiego. Jego aktualne badania naukowe dotyczą adaptacji filmowych współczesnej literatury brytyjskiej.