Lynch, Helen

Biogram

Helen Lynch jest pisarką, wykładowczynią i pasjonatką muzyki. Jej debiutancka książka, The Elephant and the Polish Question, została opublikowana w Bristolu w 2009 r. przez wydawnictwo Bluechrome Publishing. Za tę powieść zdobyła nagrodę Bluechrome Prize. Jej kolejna książka Milton and the Politics of Public Speech ukazała się w 2015 r. W tym samym roku organizacja Creative Scotland przyznała Helen Lynch stypendium dla pisarzy, które pozwoliło jej na kontynuowanie prac nad nowym zbiorem opowiadań Tea for the Rent Boy. Rok później otrzymała grant od Carnegie Trust umożliwiający jej przcę nad opracowaniem i tłumaczeniem zbioru polskiej poezji współczesnej. Prowadzi zajęcia z literatury i twórczego pisania na uniwersytecie w Aberdeen, jest także członkiem zespołu Danse McCabre.

– opracowała Monika Banaszczyk

Linki do stron z informacjami o autorce:

http://www.abdn.ac.uk/sll/people/profiles/h.lynch

http://www.danse-mccabre.co.uk/