Lanchester, John

Wybrane utwory

Powieść Johna Lanchestera poruszająca tematykę migracji Polaków na Wyspy Brytyjskie:

 lanchester capital Lanchester, John. Capital. London: Faber, 2012.