Izabela Ilowska

Biogram

Izabela Ilowska – pochodzi z  Warszawy, ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na University of London w zakresie literatury angielskiej. W 2011 roku ukończyła studia magisterskie w zakresie literaturoznawstwa i kreatywnego pisania na Glasgow University, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Zainteresowania naukowe Izabeli Ilowskiej to: postmodernizm, feminizm, literatura postkolonialna, teoria literatury i badania nad mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi.

Gutter MagazineIzabela Ilowska zajmuje się kreatywnym pisaniem także praktycznie, publikując utwory literackie w języku angielskim. Dotychczas opublikowała opowiadanie w szkockim czasopiśmie literackim pt. „Gutter” (http://www.guttermag.co.uk/), a kolejne opowiadanie, pt. The Soul of Language zostało wybrane do publikacji przez Scottish Pen Club. Fragment powieści, nad którą obecnie pracuje, wydał magazyn literacki pt. „From Glasgow to Saturn”. Powieść ta dotyczy tematyki emigracyjnej.

Szkotów, Szkotki, Anglików i Angielki ceni za ich życzliwość, uprzejmość i pogodne usposobienie, dzięki czemu przyjemnie jest przebywać w ich towarzystwie. Pozwala to odpocząć od krytykowania, negatywności i mówienia źle o innych, które uważa za polskie cechy narodowe.
Na emigracji spojrzała na Polskę z dystansu i doceniła swoje korzenie. Uważa, że rację mają badacze tzw. polityki lokalności, wskazując, że siła artysty, pisarki, ich prawda i oryginalność wypływają właśnie z ich korzeni i z tradycji, z miejsca, z którego pochodzą.