Joanna Osiak-Hainey

Kwestionariusz

Joanna Osiak-Hainey

2. Z jakiej miejscowości w Polsce Pani pochodzi?
Pochodzę z Jeleniej Góry, mieszkałam i studiowałam w Warszawie.   

3. W którym roku Pani przyjechała do Szkocji?
W 2005

4. Czy jest to pobyt ciągły, jeśli z przerwami, proszę podać daty.
Pobyt ciągły

5. Czy zamierza Pani osiąść w Szkocji na stałe?
Tak

6. Czy rodzina Pani (mąż/żona/dzieci) są pochodzenia polskiego?
Mąż jest Szkotem, mamy syna w wieku 5 lat, ma obywatelstwo brytyjskie, urodzony w Aberdeen, dwujęzyczny

7. Czy grono Pani przyjaciół to Polacy i Polki? Jeśli inna narodowość, proszę podać, jaka.
Różnie: Polacy, Szkoci, Anglicy, Irlandczycy, Francuzka, Norweżka

8. W którym roku nastąpił Pani debiut?
W 2000 roku.

9. Czy pisała Pani w kraju? Publikowała? Jeśli tak, prosimy podać, w jakim magazynie/książce oraz daty. Można także podać stronę internetową.   
Mój debiutancki wiersz ukazał w 2000 roku, w antologii pt. „Obecności słowem znaczone”. Należałam do Jeleniogórskiego Klubu Literackiego i do Zgorzeleckiego Klubu Literackiego. Publikowane kilkakrotnie w prasie wiersze, m.in. w:
„Zeszytach Wierszem”, tom III, IV i V, są to antologie wydawane przez Jeleniogórski Klub Literacki w latach: 2001, 2002, 200;3
„Almanachu” Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wydanego z okazji 45-lecia (1958-2003).
Antologii: „Poezja i plastyka”, wydanej w Jeleniej Górze w 2003 r.,
Moje najnowsze tomiki pt. „Empatia”, „Impresje” i „Miasta aniołów” opublikowałam swpim bloku poetyckim: http://poezja-deszczowej.blog.pl/tag/poezja-publikowana/

10.  Uprzejmie prosimy o podanie tytułów wydanych tomików/opowiadań/powieści/innych utworów razem z rokiem i miejscem wydania. 
„Poezja i Plastyka Twórców JTSK” wyd. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, 2003
Blog www.kraina-deszczowców.blog.pl (open group on Face Book)
Blog poetycki: www.poezja-deszczowej.blog.pl
Portal Tezeusz www.Tezeusz.pl (archiwalny)

11. Czy uczestniczy Pani w życiu kulturalnym Polonii za granicą? Jeśli tak, proszę napisać, na czym ten udział polega? Jakie to są inicjatywy?
Udzielam się w Polish Association Aberdeen http://www.paaberdeen.co.uk/ w oraz spotkaniach w gronie Szkotów promuję polską kuchnię i kulturę.  

12. Czy kultywuje Pani polskie tradycje. Jeśli tak, proszę podać jakie?
Obchcodzimy z rodziną Wigilię, ale raczej jako „Choinkę’, na sposób świecki, celebrujemy tradycję, ale bez włączania w to religii.

13. W jakich miejscowościach mieszkała Pani w Szkocji?
W Abredeen, ale podróżuję po Szkocji.

14. Jakie prace wykonywała Pani na emigracji?
Pracowałam jako asystentka finansowo-administracyjna, w księgowości, IT, administracji.

15.  Proszę podać inne zajęcia, którym poświęca Pani czas, nie związane z pracą zarobkową?
Fotografia, pisanie, zajęcia plastyczne (masa solna).

16. Czy swoją emigrację określiłaby Pani jako ekonomiczną, ekonomiczno-kulturową, a może inaczej? Jak?
Jest to emigracja intelektualna, kulturowa, edukacyjna i ekonomiczna, zapewnienie sobie lepszego bytu pod wieloma względami, także rozwoju osobistego.

17. Czy jest Pani zaangażowana w ruchy społeczne, akcje, inicjatywy obywatelskie? Jakie? Jeśli tak – dlaczego się Pani angażuje?
Działam w Polish Association Aberdeen http://www.paaberdeen.co.uk/, ponieważ lubię spotykać się z organizatorkami Stowarzyszenia i wspólnie angażować się w nowe inicjatywy. Cieszę się, że w Stowarzyszeniu jest duża polska biblioteka.  

18.   Proszę dokończyć zdania:
1. Nie przyzwyczaję się w Szkocji do…
braku narzekania, narzekactwa, brakuje mi polskiej skłonności do krytykowania 😉 
2. Chętnie przeniosłabym ze Szkocji do Polski…. Ekologiczne rolnictwo i znacznie mniej chemii w jedzeniu.  
3. Brakuje mi w UK, a jest w Polsce….   Tylko mama.