Kasjas, Piotr

Kwestionariusz

Piotr Komoter, pseudonim literacki Piotr Kasjas

2. Z jakiej miejscowości w Polsce Pan pochodzi?
Pabianice, województwo łódzkie.

3. W którym roku Pan przyjechał do Wielkiej Brytanii/Irlandii?
W 2005

4. Czy jest to pobyt ciągły, jeśli z przerwami, proszę podać daty.
Pobyt ciągły.

5. Czy zamierza Pan osiąść w Wielkiej Brytanii/Irlandii na stałe?
Nie

6. Czy rodzina Pana (żona/dzieci) są pochodzenia polskiego?
Rodzina polska, syn urodzony w Polsce.

7. Czy grono Pana przyjaciół to Polacy i Polki? Jeśli inna narodowość, proszę podać, jaka.
Polacy, Polki, Anglicy.

8. W którym roku nastąpił Pana debiut?
W roku 2011 wydałem tomik poetycki pt. „Gdyby miłość nie istniała”

9. Czy pisał Pan w kraju?  
Nie publikowałem. Debiutancki tomik przygotowałem na emigracji, ale wydałem w Polsce. 

10.  Uprzejmie prosimy o podanie tytułów wydanych tomików/opowiadań/powieści innych utworów razem z rokiem i miejscem wydania. 
Tomik „Gdyby miłość nie istniała”, rok 2011, Tolmicko, Wydawnictwo Radwan.

11. Czy uczestniczy Pan w życiu kulturalnym Polonii za granicą? Jeśli tak, proszę napisać, na czym ten udział polega? Jakie to są inicjatywy?
Jestem członkiem grupy poetyckiej „Poezja Londyn” i w jej ramach organizowałem kilka wydarzeń literacko-kulturalnych, m.in. wydarzenie poetycko-muzyczne pt. „Mój Jestem Kawałek Podłogi” w 2011 roku w POSK-u w Londynie oraz prapremierę XII Światowego Dnia Poezji UNESCO w 2012 roku, także w Londynie.
Ponadto organizuję wieczorki i wydarzenia poetyckie Birmingham. W 2013 roku założyłem z przyjaciółmi organizację na rzecz rozwoju i promocji kultury polskiej i brytyjskiej pod nazwą: „Głos Polskiej Kultury”.            

12. Czy kultywuje Pan polskie tradycje. Jeśli tak, proszę podać jakie? Czy obchodzi Pan polskie święta w gronie Polaków i Polek czy w międzynarodowym?
Obchodzę wszystkie ważne polskie święta w gronie polskiej rodziny.

13. W jakich miejscowościach mieszkał Pan w UK/Irlandii?
Od początku jest to Birmingham

14. Jakie prace wykonywał Pan na emigracji?
Jestem zawodowym kierowcą pojazdu ciężarowego (TIR).

15.  Proszę podać inne zajęcia, którym poświęca Pan czas, nie związane z pracą zarobkową?
Wolny czas poświęcam na pisanie poezji. Ostatnio zacząłem pracować także nad nowym projektem. Do współpracy zaprosił mnie Karol Samsel, doktorant Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się twórczością zmarłych poetów emigracyjnych, nieznanych bliżej znane w Polsce. Przeprowadzam wywiady z członkami rodzin tych poetów i zbieram materiały.

16. Czy swoją emigrację określiłby Pan jako ekonomiczną, ekonomiczno-kulturową, a może inaczej? Jak?
Ekonomiczno-kulturowa

17. Czy jest Pan zaangażowany w ruchy społeczne, akcje, inicjatywy obywatelskie? Jakie? Jeśli tak – dlaczego się Pan angażuje?
Organizowałem wydarzenie poetyckie w Birmingham. Działam w grupie poetyckiej Poezja Londyn. Propaguję polską literaturę i kulturę emigracyjną w założonej niedawno organizacji „Głos Polskiej Kultury”. Robię to, ponieważ poezja i szerzej, literatura, to moja pasja! Poza tym w środowisku polskiej emigracji w Birmingham brakuje takiej oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, to dla nich szansa na poznanie polskiej literatury, spędzenie wolnego czasu z pożytkiem. Chcemy też wspierać w rozwoju utalentowane polskie dzieci, zdobywać dla nich stypendia. Moja działania są zatem także taką społeczną misją.

18.   Proszę dokończyć zdania:
1. Nie przyzwyczaję się w UK/Irlandii do…  słońca (bo doznaję zawodu).
2. Chętnie przeniósłbym/niosłabym z UK/Irlandii do Polski… życzliwość, mimo że czasami bywa udawana.
3. Brakuje mi w UK, a jest w Polsce... rodziny, przyjaciół i pór roku.