Smolarek, Iza

Kwestionariusz

Izabela Smolarek

2.  Z jakiej miejscowości w Polsce Pani pochodzi?
Z Gniezna, ale związana jestem z Poznaniem, gdzie mieszkałam i studiowałam na UAM politologię, dziennikarstwo telewizyjne i socjologię.    

3. W którym roku przyjechała Pani do Wielkiej Brytanii/Irlandii?
W 2007

4. Czy jest to pobyt ciągły, jeśli z przerwami, proszę podać daty.
Pobyt ciągły od 2007, wcześniej mieszkałam i pracowałam 2 lata w Holandii.

5. Czy zamierza Pani osiąść w Wielkiej Brytanii/Irlandii na stałe?
Nie wiem, czy będzie to Wieka Brytania, w planach pojawiła się też Holandia, Belgia, Francja. Nie planuję powrotu po Polski.

6. Czy rodzina Pani jest pochodzenia polskiego? Jeśli innego, proszę podać, jakiego. Czy ma Pan/i dzieci, czy urodziły się w Wielkiej Brytanii/Irlandii czy w Polsce?
Mój partner ma podwójne obywatelstwo, polskie i holenderskie, nie mamy dzieci.

7. Czy grono Pana/i przyjaciół to Polacy i Polki? Jeśli inna narodowość, proszę podać, jaka.
Polacy, Anglicy, Holendrzy.

8. W którym roku nastąpił Pani debiut?
Wiersz w czasopiśmie „Filipinka” w 1989 roku, miałam 12 lat. 

9. Czy pisała Pani w kraju? Publikowała? Jeśli tak, prosimy podać, w jakim magazynie/książce oraz daty. Można także podać stronę internetową.  
Kryminał „Wilk”, nagroda Rzeczpospolitej, razem z partnerem Tomaszem Klareckim. Publikuję teraz w „Pamiętniku Literackim”

10.  Uprzejmie prosimy o podanie tytułów wydanych tomików/opowiadań/powieści/innych utworów razem z rokiem i miejscem wydania.
Tom poetycki „się lenienie” 2006 rok.
Powieść „Wilk… i śmierć bankiera” Warszawa 2006 (napisana z Tomaszem Klareckim)
Tom poetycki „Stany zmysłowe” 2008 rok

11. Czy uczestniczy Pani w życiu kulturalnym Polonii za granicą? Jeśli tak, proszę napisać, na czym ten udział polega? Jakie to są inicjatywy?
Jestem dość luźno związana z inicjatywą Adama Siemieńczyka, sporadycznie uczestniczę w spotkaniach poetyckich, jestem członkinią Związku Pisarzy Polskich za Granicą.  

12. Czy kultywuje Pani polskie tradycje. Jeśli tak, proszę podać jakie? Czy obchodzi Pani polskie święta w gronie Polaków i Polek czy w międzynarodowym?
Kultywuję raczej poznańskie tradycje, a nie polskie. Świętuję w międzynarodowym gronie.

13. W jakich miejscowościach mieszkała Pani w UK/Irlandii?
Hotfield, pod Londynem,

14. Jakie prace wykonywał/a Pan/i na emigracji?
Jestem asystentką menadżera w hotelu, zaczynałam od pracy w magazynie.

15.  Proszę podać inne zajęcia, którym poświęca Pani czas, nie związane z pracą zarobkową?
Literatura – tworzenie, recenzje, dziennikarstwo, głównie w czasopiśmie „Lejdiz Magazine”. Pierwsze numery wydawaliśmy także w wersji papierowej, obecnie jest to magazyn tylko internetowy.   

16. Czy swoją emigrację określiłaby Pani jako ekonomiczną, ekonomiczno-kulturową, a może inaczej? Jak?
Zdecydowanie ekonomiczna. W Anglii zarabiam wystarczająco, aby realizować swoje pasje. W Polsce miałam problem z opłaceniem nawet podstawowych potrzeb. 

17. Czy jest Pani zaangażowana w ruchy społeczne, akcje, inicjatywy obywatelskie? Jakie? Jeśli tak – dlaczego się Pani angażuje?
Współtworzę Art’s Platform – jest to studencka grupa twórców, którzy nie urodzili się w UK. Ta inicjatywa pozwala nawiązywać kontakty z twórcami emigracyjnymi z całego świata, to bardzo ciekawe i rozwijające.

18.   Proszę dokończyć zdania:
1. Nie przyzwyczaję się w UK/Irlandii do… angielskiej opieki medycznej i niektórych angielskich specjałów.
2. Chętnie przeniósłbym/niosłabym z UK/Irlandii do Polski…Tolerancję, to, że można być tu dowolnie ubranym i nikt nie zwraca tobie uwagi, nie wytyka palcami, spore dotacje na kulturę, promocja twórców, stworzenie wielu możliwości zaistnienia, szans na rozwój i pracę. 
3. Brakuje mi w UK, a jest w Polsce… Najbardziej brakuje mi słońca, polskich książek i czasopism literackich oraz mojego polskiego środowiska twórców.