Wąsowicz, Jacek

Biogram

Jacek Wąsowicz (ur. 1967 r. w Świdwinie) – polski pisarz i dziennikarz. Od 2011 r. pisze felietony do kolumny pt. „Kij w mrowisko” dla tygodnika polonijnego „Polish Express”. Teksty te stało się inspiracją do napisania debiutanckiej książki, Sto kijów w (nie tylko polskie) mrowisko, opublikowanej w Warszawie w 2013 roku przez wydawnictwo Grupa MDM. Stanowi ona zbiór stu krótkich form (felietonów, opowiadań, bajek) opisujących polską rzeczywistość, problemy społeczno-polityczne, kulturę i tradycję z perspektywy emigranta. Za opowiadanie pt. Talerz dla zbłąkanego wędrowca, zawarte w tej książce, Wąsowicz otrzymał Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Od 2002 roku autor mieszka w Londynie.

− opracowała Magdalena Łyczek

Linki do stron zawierających więcej informacji o autorze i jego debiutanckiej książce:

http://sztukater.pl/wywiady/item/12128-jacek-wasowicz.html

http://asymaka.blogspot.com/2014/05/jacek-wasowicz-100-kijow-w-mrowisko.html

http://kochamksiazki.pl/2014/02/10/jacek-wasowicz-100-kijow-mrowisko/

http://www.tvculture.pl/poezja/?jacek-wasowicz,64