Białecka, Małgorzata

Biogram

Małgorzata Bielecka – jest autorką wyróżnionego przez jury fragmentu pamiętnika, pt. „Odczarować Anglię”; który zgłosiła na Konkurs Pamiętnikarski „Wyfrunęli”, zorganizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Jest to jej debiut literacki.
W Londynie pracowała jako dziennikarka, napisała m.in. cykl wywiadów, które publikowała na łamach polonijnego dziennika „Nowy Czas”.  
W Polsce trudno było jej zajmować się literaturą, z powodu skłonności rodaków do krytyki i negatywnych ocen. Natomiast w Anglii zaczęła pisać „dużo i potoczyście”, realizując swoje marzenie o dziennikarstwie.

Konkurs Pamiętnikarski pt. „Wyfrunęli” zorganizowało w 2009 roku Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Konkurs miał na celu zebranie pamiętników emigrantów i emigrantek, nagrodzenie wybranych prac i wydanie antologii. Konkurs skierowany był do reprezentantów najnowszej fali emigracji polskiej, którzy postanowili zacząć nowe życie w krajach Unii Europejskiej. Organizatorów interesowały różnorodne doświadczenia emigracyjne, pozycja społeczna i droga zawodowa osób, które wyjechały.
Jury, pod przewodnictwem prof. Bronisława Gołębiowskiego, wyłoniło spośród nadesłanych prac kilkadziesiąt, które w formie antologii pt. „Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie” wydała Oficyna Wydawnicza Stopka. Antologia ta składa się z fragmentów prozy autobiograficznej w formie pamiętnika, dziennika, bloga.
Pomysłodawczynią Konkursu była pani Wiesława Czartoryska, która we Wstępie do zbioru „Wyfrunęli” pisze: „staraliśmy się uwzględnić prace z różnych krajów, choć nie udało się uniknąć przewagi napisanych przez przebywających w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w Anglii, ale też Szkocji czy Walii. Właśnie „polscy wyspiarze” najliczniej zaprezentowali się w konkursie, co raczej nie dziwi, gdyż właśnie tam w pierwszej dekadzie XXI wieku wyjechało Polaków najwięcej”.
Także wśród pięciu nagrodzonych osób, aż cztery należą do grupy „polskich wyspiarzy i wyspiarek” – 3 prace zostały nadesłane z Wielkiej Brytanii, jedna z Irlandii.  
Większość prac nadesłali młodzi ludzie, między 20. a 30, rokiem życia, często posiadający wykształcenie wyższe i znajomość języka kraju, w którym zdecydowali się zamieszkać. Mimo tych atutów, ich pamiętniki ukazują liczne trudności, z jakimi muszą się zmierzyć emigranci. Dlatego opublikowane prace można uznać za reprezentatywny głos całego pokolenia młodych Polaków i Polek, którzy po wejściu ojczyzny do Unii Europejskiej poszukują dla siebie nowego miejsca do życia poza granicami kraju.