Bogusław Kupisiński

Biogram

Bogusław Kupisiński – jest autorem wybranego przez jury do publikacji fragmentu pamiętnika, pt. „Kapsułka polskości”, który zgłosił na Konkurs Pamiętnikarski „Wyfrunęli”, zorganizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Jest to jego debiut literacki. Później opublikował kilka wierszy na łamach polonijnego magazynu literacko-kulturalnego „Cooltura”.
Do Wielkiej Brytanii wyemigrował w 2004 roku, mieszkał i pracował w wielu angielskich miastach i miasteczkach: w Keighley, Shipley, Bradford w West Yorkshire, Poole, Bournemouth w Dorset.
Chętnie przeniósłbym z Wielkiej Brytanii do Polski właściwą Brytyjczykom bezinteresowną życzliwość jako zasadę funkcjonowania w przestrzeni publicznej; brak społecznego przyzwolenia na cwaniactwo i chuligaństwo, respekt wobec prawa i świadomość obywatelską. Podoba mu się ich otwarty i pozbawiony kompleksów stosunek do świata. Jest zapalonym rowerzystą, dlatego też ceni w Wielkiej Brytanii pogodę, która pozwala jeździć rowerem przez okrągły rok.

WYFRUNELIKonkurs Pamiętnikarski pt. „Wyfrunęli” zorganizowało w 2009 roku Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Konkurs miał na celu zebranie pamiętników emigrantów i emigrantek, nagrodzenie wybranych prac i wydanie antologii. Konkurs skierowany był do reprezentantów najnowszej fali emigracji polskiej, którzy postanowili zacząć nowe życie w krajach Unii Europejskiej. Organizatorów interesowały różnorodne doświadczenia emigracyjne, pozycja społeczna i droga zawodowa osób, które wyjechały.
Jury, pod przewodnictwem prof. Bronisława Gołębiowskiego, wyłoniło spośród nadesłanych prac kilkadziesiąt, które w formie antologii pt. „Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie” wydała Oficyna Wydawnicza Stopka. Antologia ta składa się z fragmentów prozy autobiograficznej w formie pamiętnika, dziennika, bloga.
Pomysłodawczynią Konkursu była pani Wiesława Czartoryska, która we Wstępie do zbioru „Wyfrunęli” pisze: „staraliśmy się uwzględnić prace z różnych krajów, choć nie udało się uniknąć przewagi napisanych przez przebywających w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w Anglii, ale też Szkocji czy Walii. Właśnie „polscy wyspiarze” najliczniej zaprezentowali się w konkursie, co raczej nie dziwi, gdyż właśnie tam w pierwszej dekadzie XXI wieku wyjechało Polaków najwięcej”. Wśród pięciu nagrodzonych osób, aż cztery należą do grupy „polskich wyspiarzy i wyspiarek” – 3 prace zostały nadesłane z Wielkiej Brytanii, jedna z Irlandii.  
Większość prac nadesłali młodzi ludzie, między 20. a 30, rokiem życia, często posiadający wykształcenie wyższe i znajomość języka kraju, w którym zdecydowali się zamieszkać. Mimo tych atutów, ich pamiętniki ukazują liczne trudności, z jakimi muszą się zmierzyć emigranci. Dlatego opublikowane prace można uznać za reprezentatywny głos całego pokolenia młodych Polaków i Polek, którzy po wejściu ojczyzny do Unii Europejskiej poszukują dla siebie nowego miejsca do życia poza granicami kraju.

 

 

Galeria

bulwar Cumbria Eden Valley Cumbria Eden Valley Cumbria Eden Valley Cumbria Eden Valley